NY - 100% nya artiklar eller överskott av aktier som kommer direkt från tillverkaren.

Eofferad förpackning - En artikel i perfekt skick. Extern förpackning i perfekt skick och all inre förpackning i perfekt skick, men lådan har öppnats eller manipulerats. Alla tillbehör är tillgängliga.

SOM NYA - En artikel i perfekt skick. Den ursprungliga skyddsförpackningen kan saknas. Den ursprungliga förpackningen kan ha mindre skador, eller så har artikeln packats om. Skadorna på förpackningen är tydligt definierad för varje artikel. Alla tillbehör är tillgängliga.

MYCKET BRA - Artikeln användes bara lite och är i gott skick. Artikeln kan ha några begränsade tecken på slitage med små repor eller kosmetiska defekter. Artikeln kan anlända eller packas om med en skadad förpackning, och vissa tillbehör kan saknas. Saknade tillbehör är tydligt definierade för varje artikel.

GODTAGBAR -Atalen är ganska sliten, men fungerar fortfarande perfekt. Betydande tecken på kosmetiska skador kan vara repor, stötar och slitna hörn. Artikeln kan komma med skadad förpackning eller vara nyligen packad. Artikeln kan sakna flera delar, tillbehör, användningsinstruktioner eller monteringverktyg.