Integritetspolicy

Integritetspolicy

Ansvarig för databehandlingen är:
Rebolet (Tyskland) GmbH
Uhlandstraße 167
10719

E-post: support@rebolet.com

Telefon: +49 (0) 30235951672

Tack för ditt intresse för vår webbutik. Skyddet av din integritet är mycket viktigt för oss. Nedan informerar vi dig i detalj om hur vi hanterar dina uppgifter.


1. tillgång till data och värdskap

Du kan besöka vår webbplats utan att lämna några personuppgifter. Varje gång du går in på en webbplats sparar webbservern automatiskt en så kallad serverloggfil, som till exempel innehåller namnet på den begärda filen, din IP-adress, datum och tid för åtkomsten, mängden överförd data och den begärande leverantören (åtkomstuppgifter) samt dokumenterar åtkomsten. Dessa åtkomstuppgifter utvärderas endast för att säkerställa att webbplatsen fungerar utan problem och för att förbättra våra tjänster. Detta tjänar till att skydda våra legitima intressen i en korrekt presentation av vårt erbjudande, vilka är överordnade i samband med en intresseavvägning i enlighet med artikel 6.1 S. 1 lit. f i DSGVO. Alla åtkomstuppgifter raderas senast sju dagar efter ditt besök på vår webbplats.

 Hosting

Tjänsterna för hosting och visning av webbplatsen tillhandahålls delvis av våra tjänsteleverantörer som en del av behandlingen för vår räkning. Om inget annat anges i denna sekretesspolicy behandlas alla åtkomstuppgifter och alla uppgifter som samlas in i de formulär som tillhandahålls för detta ändamål på denna webbplats på deras servrar. Om du har några frågor om våra tjänsteleverantörer och grunden för vår relation med dem, vänligen kontakta dem på det sätt som beskrivs i denna sekretesspolicy.

Våra tjänsteleverantörer finns och/eller använder servrar i dessa länder: USA
Europeiska kommissionen har inte fattat något beslut om adekvat skyddsnivå för dessa länder. Vårt samarbete med dig bygger på följande garantier: Europeiska kommissionens standardklausuler för dataskydd.

Våra tjänsteleverantörer finns och/eller använder servrar i följande länder för vilka Europeiska kommissionen genom beslut har fastställt en adekvat dataskyddsnivå: Storbritannien

Våra tjänsteleverantörer finns och/eller använder servrar i följande länder för vilka Europeiska kommissionen har antagit ett beslut som fastställer en adekvat nivå av dataskydd: Kanada

Våra tjänsteleverantörer finns och/eller använder servrar i USA och i andra länder utanför EU och EES. Europeiska kommissionen har inte fattat något beslut om adekvat skyddsnivå för dessa länder. Vårt samarbete med dem grundar sig på Europeiska kommissionens standardklausuler för dataskydd. 

2 Behandling av uppgifter för genomförande av avtal och för att kontakta oss
2.1 Behandling av uppgifter för genomförande av avtal

För avtalsbehandling (inklusive förfrågningar om och behandling av eventuella garanti- och prestationsanspråk samt lagstadgade uppdateringsskyldigheter) i enlighet med artikel 6.1 S. 1 lit. b i DSGVO samlar vi in personuppgifter om du frivilligt lämnar dem till oss som en del av din beställning. Obligatoriska fält är markerade som sådana, eftersom vi i dessa fall absolut behöver uppgifterna för att kunna behandla avtalet och vi kan inte skicka beställningen utan att uppgifterna anges. Vilka uppgifter som samlas in framgår av respektive inmatningsformulär.

Ytterligare information om behandlingen av dina uppgifter, särskilt om överföringen till våra tjänsteleverantörer för order-, betalnings- och leveranshantering, finns i följande avsnitt i denna dataskyddsdeklaration. Efter avslutad behandling av avtalet kommer dina uppgifter att begränsas för fortsatt behandling och raderas efter utgången av de skattemässiga och handelsrättsliga lagringstiderna i enlighet med artikel 6.1 första meningen 1 c i DSGVO, såvida du inte uttryckligen har gett ditt samtycke till fortsatt användning av dina uppgifter i enlighet med artikel 6.1 första meningen 1 a i DSGVO eller om vi förbehåller oss rätten att använda uppgifter utöver detta, vilket är tillåtet enligt lag och som vi informerar dig om i denna förklaring.

System för hantering av varor

Vi använder externa tjänsteleverantörers varuhanteringssystem för order- och avtalsbehandling. Våra tjänsteleverantörer arbetar för oss inom ramen för orderhantering. Om du har några frågor om våra tjänsteleverantörer och grunden för vårt samarbete med dem kan du använda det kontaktalternativ som beskrivs i denna dataskyddsdeklaration.

2.2 Kundkonto

Om du har gett ditt samtycke till detta i enlighet med artikel 6.1 p. 1 lit. a i DSGVO genom att besluta att öppna ett kundkonto, kommer vi att använda dina uppgifter för att öppna ett kundkonto samt för att lagra dina uppgifter för framtida beställningar på vår webbplats. Du kan när som helst radera ditt kundkonto genom att skicka ett meddelande till det kontaktalternativ som beskrivs i denna sekretesspolicy eller via en funktion som tillhandahålls för detta ändamål i kundkontot. När ditt kundkonto har raderats raderas dina uppgifter, om du inte uttryckligen har samtyckt till fortsatt användning av dina uppgifter i enlighet med artikel 6.1 S. 1 lit. a i DSGVO eller om vi förbehåller oss rätten att använda uppgifter utöver detta, vilket är tillåtet enligt lag och som vi informerar dig om i denna förklaring.

2.3 Kontakta oss

I samband med kundkommunikation samlar vi in personuppgifter för att kunna behandla dina förfrågningar i enlighet med artikel 6.1 första meningen lit. b DSGVO om du frivilligt lämnar dessa uppgifter till oss när du kontaktar oss (t.ex. via kontaktformulär eller e-post). Obligatoriska fält är markerade som sådana, eftersom vi i dessa fall absolut behöver uppgifterna för att behandla din kontakt. Vilka uppgifter som samlas in framgår av respektive inmatningsformulär. När din förfrågan har behandlats fullständigt raderas dina uppgifter om du inte uttryckligen har samtyckt till fortsatt användning av dina uppgifter i enlighet med artikel 6.1 första meningen 1 a i DSGVO eller om vi förbehåller oss rätten att använda uppgifterna utöver detta, vilket är tillåtet enligt lag och som vi informerar dig om i denna förklaring.

 Verktyg för livechatt Zendesk

För kundkommunikation använder vi livechatt-verktyget från Zendesk, Inc, 1019 Market Street, San Francisco, CA 94103, USA ("Zendesk"). Detta tjänar till att skydda våra legitima intressen i effektiv och förbättrad kundkommunikation, som väger tyngre än våra intressen i enlighet med artikel 6.1 första meningen lit. f i DSGVO. Zendesk agerar för vår räkning. Europeiska kommissionen har inte fattat något beslut om adekvat skyddsnivå för USA. Vårt samarbete med dem grundar sig på Europeiska kommissionens standardklausuler för dataskydd. 

3. Behandling av uppgifter i syfte att behandla försändelser.

För att uppfylla avtalet enligt artikel 6.1 p. 1 lit. b DSGVO lämnar vi dina uppgifter till den leverantör av frakttjänster som har fått i uppdrag att leverera, i den mån det är nödvändigt för att leverera de beställda varorna.


 Överföring av uppgifter till leverantörer av frakttjänster för att meddela om frakt.

Om du har gett oss ditt uttryckliga samtycke under eller efter din beställning kommer vi att överföra din e-postadress till den utvalda fraktleverantören på grundval av detta samtycke i enlighet med artikel 6.1 första meningen 1 a DSGVO, så att fraktleverantören kan kontakta dig före leveransen i syfte att meddela eller samordna leveransen.
Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att skicka ett meddelande till det kontaktalternativ som beskrivs i denna dataskyddsdeklaration eller direkt till leverantören av frakttjänster på den kontaktadress som anges nedan. Efter återkallelsen raderar vi dina uppgifter som tillhandahållits för detta ändamål, såvida du inte uttryckligen har samtyckt till fortsatt användning av dina uppgifter eller om vi förbehåller oss rätten att använda uppgifter utöver detta, vilket är tillåtet enligt lag och som vi informerar dig om i denna förklaring.

DHL Parcel GmbH
Sträßchensweg 10
53113 Bonn
Tyskland

4. databehandling för betalningshantering

När vi hanterar betalningar i vår webbshop samarbetar vi med följande partner: tekniska tjänsteleverantörer, kreditinstitut, betaltjänstleverantörer.

4.1 Databehandling för transaktionsbehandling

Beroende på vilken betalningsmetod som valts lämnar vi vidare de uppgifter som krävs för att behandla betalningstransaktionen till våra tekniska tjänsteleverantörer, som arbetar för oss inom ramen för orderbehandlingen, eller till de kreditinstitut som vi anlitat eller till den valda betaltjänstleverantören, i den mån det är nödvändigt för att behandla betalningen. Detta tjänar till att uppfylla avtalet enligt artikel 6.1 p. 1 lit. b i DSGVO. I vissa fall samlar betaltjänstleverantörerna själva in de uppgifter som krävs för att behandla betalningen, t.ex. på sin egen webbplats eller via en teknisk integration i beställningsprocessen. I detta avseende gäller sekretesspolicyn för respektive betaltjänstleverantör.
Om du har några frågor om våra samarbetspartners för betalningshantering och grunden för vårt samarbete med dem, vänligen använd det kontaktalternativ som beskrivs i denna sekretesspolicy.

4.2 Databehandling för att förebygga bedrägerier och optimera våra betalningsprocesser.

I förekommande fall förser vi våra tjänsteleverantörer med ytterligare uppgifter som de använder tillsammans med de uppgifter som är nödvändiga för behandlingen av betalningen som våra processorer för att förebygga bedrägerier och optimera våra betalningsprocesser (t.ex. fakturering, behandling av ifrågasatta betalningar, bokföringsstöd). I enlighet med artikel 6.1 p. 1 lit. f DSGVO tjänar detta till att skydda våra legitima intressen i vårt skydd mot bedrägerier eller i effektiv betalningshantering, som väger tyngre än våra intressen i samband med en intresseavvägning.

5 Reklam via e-post
5.1 Nyhetsbrev via e-post vid registrering

Om du registrerar dig för vårt nyhetsbrev kommer vi att använda de uppgifter som krävs för detta ändamål eller som du har lämnat separat för att regelbundet skicka dig vårt nyhetsbrev via e-post på grundval av ditt samtycke i enlighet med artikel 6.1.1, första meningen, punkt 1.a i DSGVO. Du kan när som helst avregistrera dig från nyhetsbrevet genom att skicka ett meddelande till det kontaktalternativ som beskrivs nedan eller via en länk i nyhetsbrevet. När du har avregistrerat dig raderar vi din e-postadress från mottagarlistan, såvida du inte uttryckligen har samtyckt till fortsatt användning av dina uppgifter i enlighet med artikel 6.1 p. 1 lit. a i DSGVO eller om vi förbehåller oss rätten att använda uppgifterna på ett sätt som går längre än detta och som är tillåtet enligt lag och som vi informerar dig om i denna förklaring.

5.2 Utskick av nyhetsbrev

Nyhetsbrevet kan också skickas av våra tjänsteleverantörer som en del av behandlingen för vår räkning. Om du har några frågor om våra tjänsteleverantörer och grunden för vårt samarbete med dem kan du använda det kontaktalternativ som beskrivs i denna sekretesspolicy.

Våra tjänsteleverantörer finns och/eller använder servrar i dessa länder: USA
Europeiska kommissionen har inte fattat något beslut om adekvat skyddsnivå för dessa länder. Vårt samarbete med dig bygger på följande garantier: Europeiska kommissionens standardklausuler för dataskydd.

6 Cookies och annan teknik
 Allmän information

För att göra besöket på vår webbplats attraktivt och för att möjliggöra användningen av vissa funktioner använder vi tekniker, inklusive så kallade cookies, på olika sidor. Cookies är små textfiler som lagras automatiskt på din terminal. Vissa av de cookies vi använder raderas i slutet av webbläsarsessionen, dvs. när du stänger din webbläsare (så kallade sessionscookies). Andra cookies finns kvar på din slutenhet och gör det möjligt för oss att känna igen din webbläsare vid nästa besök (permanenta cookies).
Vi använder sådan teknik som är absolut nödvändig för att kunna använda vissa funktioner på vår webbplats (t.ex. shoppingvagnsfunktionen). Dessa tekniker samlar in och behandlar IP-adress, besökstid, information om enhet och webbläsare samt information om din användning av vår webbplats (t.ex. information om innehållet i kundvagnen). Inom ramen för en intresseavvägning tjänar detta överordnade legitima intressen i en optimerad presentation av vårt erbjudande i enlighet med artikel 6.1 p. 1 lit. f DSGVO.

Dessutom använder vi tekniker för att uppfylla de rättsliga skyldigheter som vi har (t.ex. för att kunna bevisa samtycke till behandling av dina personuppgifter) samt för webbanalys och marknadsföring online. Ytterligare information om detta, inklusive respektive rättslig grund för databehandlingen, finns i följande avsnitt av denna sekretesspolicy.

Du kan hitta inställningar för cookies i din webbläsare på följande länkar: Microsoft Edge™ / Safari™ / Chrome™ / Firefox™ / Opera™.

Om du har samtyckt till användningen av tekniken i enlighet med artikel 6.1 p. 1 lit. a i DSGVO kan du när som helst återkalla ditt samtycke genom att skicka ett meddelande till det kontaktalternativ som beskrivs i integritetspolicyn.

7 Användning av cookies och annan teknik för webbanalys och reklam

Om du har gett ditt samtycke i enlighet med artikel 6.1 mening 1 lit. a i DSGVO använder vi följande cookies och andra tekniker från tredjepartsleverantörer på vår webbplats. När ändamålet har upphört och vi inte längre använder respektive teknik kommer de uppgifter som samlats in i detta sammanhang att raderas. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke med verkan för framtiden. Mer information om dina möjligheter att återkalla din användning finns i avsnittet "Cookies och annan teknik". Ytterligare information om grunderna för vårt samarbete med de enskilda leverantörerna finns i de enskilda teknikerna. Om du har några frågor om leverantörerna och grunden för vårt samarbete med dem kan du använda det kontaktalternativ som beskrivs i denna integritetspolicy.

7.1 Användning av Googles tjänster för webbanalys och annonsering

Vi använder teknik från Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland ("Google"), enligt beskrivningen nedan. Den information som samlas in automatiskt av Google-teknik om din användning av vår webbplats överförs i allmänhet till en server hos Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA och lagras där. Europeiska kommissionen har inte fattat något beslut om adekvat skyddsnivå för USA. Vårt samarbete med dem grundar sig på Europeiska kommissionens standardklausuler för dataskydd.  Om din IP-adress samlas in med hjälp av Googles teknik förkortas den genom att aktivera IP-anonymisering innan den lagras på Googles servrar. Endast i undantagsfall överförs den fullständiga IP-adressen till en Google-server och förkortas där. Om inget annat anges för de enskilda teknikerna baseras databehandlingen på ett avtal som ingåtts för respektive teknik mellan gemensamt ansvariga parter i enlighet med artikel 26 i DSGVO. Ytterligare information om Googles databehandling finns i Googles sekretesspolicy.

 Google Analytics

I syfte att analysera webbplatsen samlar Google Analytics automatiskt in och lagrar data (IP-adress, besökstid, information om enhet och webbläsare samt information om din användning av vår webbplats), från vilka användningsprofiler skapas med hjälp av pseudonymer. Cookies kan användas för detta ändamål. I princip kommer din IP-adress inte att sammanföras med andra uppgifter från Google. Databehandlingen utförs av Google på grundval av ett avtal om orderbehandling.

I syfte att optimera marknadsföringen av vår webbplats har vi aktiverat inställningarna för att lämna ut uppgifter för "Googles produkter och tjänster". Detta gör det möjligt för Google att få tillgång till de uppgifter som samlas in och behandlas av Google Analytics och därefter använda dem för att förbättra Googles tjänster. Datadelning med Google enligt dessa inställningar för datadelning baseras på ett tilläggsavtal mellan registeransvariga. Vi har inget inflytande över Googles efterföljande databehandling.

7.2 Användning av Facebook-tjänster för webbanalys och reklam
 Användning av Facebook Pixel

Vi använder Facebook Pixel som en del av den teknik som Meta Platforms Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irland ("Facebook (by Meta)" eller "Meta Platforms Ireland") beskriver nedan. Facebook-pixeln samlar automatiskt in och lagrar data (IP-adress, besökstid, information om enhet och webbläsare samt information om din användning av vår webbplats baserat på händelser som specificerats av oss, t.ex. när du besöker en webbplats eller prenumererar på ett nyhetsbrev), varifrån användningsprofiler skapas med hjälp av pseudonymer. För detta ändamål sätts en cookie automatiskt av Facebook Pixel när du besöker vår webbplats, vilket automatiskt gör det möjligt att känna igen din webbläsare när du besöker andra webbplatser med hjälp av ett pseudonymt CookieID. Facebook (genom Meta) kommer att kombinera denna information med andra uppgifter från ditt Facebook-konto och använda den för att sammanställa rapporter om webbplatsaktivitet och för att tillhandahålla andra tjänster i samband med webbplatsanvändning, särskilt personlig och gruppbaserad reklam.
Den information som automatiskt samlas in av Facebooks (av Meta) teknik om din användning av vår webbplats överförs i allmänhet till en server hos Meta Platforms, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA och lagras där. Europeiska kommissionen har inte fattat något beslut om adekvat skyddsnivå för USA. Om överföringen av uppgifter till USA faller inom vårt ansvarsområde, baseras vårt samarbete på Europeiska kommissionens standardklausuler för dataskydd. Ytterligare information om Facebooks databehandling finns i Facebooks integritetspolicy (via Meta).

8. Integrering av Trusted Shops trustbadge/andra widgets.

Trusted Shops-widgetar (t.ex. Trusted Shops Trustbadge) är integrerade på denna webbplats för att visa Trusted Shops-tjänster (t.ex. godkännandestämpel, insamlade betyg) och för att erbjuda Trusted Shops-produkter till köpare efter att de har lagt en beställning.

Detta tjänar till att skydda våra legitima intressen, som väger tyngre än våra intressen i samband med en intresseavvägning, i optimal marknadsföring genom att möjliggöra säker shopping i enlighet med artikel 6.1 S.1 lit. f i DSGVO. Trusted Badge och de tjänster som annonseras med det är ett erbjudande från Trusted Shops GmbH, Subbelrather Str. 15C, 50823 Köln (Trusted Shops), med vilken vi är gemensamt ansvariga för dataskyddet i enlighet med artikel 26 i DSGVO. Inom ramen för detta meddelande om dataskydd informerar vi dig på följande sätt om det väsentliga innehållet i avtalet i enlighet med artikel 26.2 i DSGVO.
Inom ramen för det gemensamma ansvaret mellan oss och Trusted Shops GmbH kan du kontakta Trusted Shops GmbH om du har frågor om dataskydd eller vill hävda dina rättigheter. Mer information om dataskydd finns på följande länk. Oberoende av detta kan du också alltid kontakta oss via det kontaktalternativ som beskrivs i denna dataskyddsförklaring. Din fråga kommer då vid behov att vidarebefordras till den person som ansvarar för att besvara den.

8.1 Databehandling vid integrering av trust badge/andra widgets

Trustbadge tillhandahålls av en amerikansk CDN-leverantör (Content-Delivery-Network) inom ramen för det gemensamma ansvaret. En lämplig nivå av dataskydd säkerställs genom standardiserade dataskyddsklausuler och andra avtalsåtgärder. Mer information om dataskyddet hos Trusted Shops GmbH finns här. När Trustbadge anropas sparar webbservern automatiskt en så kallad serverloggfil, som också innehåller din IP-adress, datum och tid för anropet, mängden överförda data och den begärande leverantören (åtkomstuppgifter) samt dokumenterar anropet. IP-adressen anonymiseras omedelbart efter insamlingen så att de lagrade uppgifterna inte kan kopplas till dig personligen. De anonymiserade uppgifterna används särskilt för statistiska ändamål och för felanalys.

8.2 Behandling av uppgifter efter att beställningen har slutförts

När beställningen har slutförts överförs din e-postadress, som hashas med hjälp av en kryptologisk envägsfunktion, till Trusted Shops GmbH. Den rättsliga grunden är artikel 6.1 p. 1 lit. f i DSGVO. Detta tjänar till att kontrollera om du redan är registrerad för tjänster hos Trusted Shops GmbH och är därför nödvändigt för att uppfylla våra och Trusted Shops övergripande legitima intressen när det gäller att tillhandahålla köparskydd kopplat till den specifika beställningen i varje enskilt fall och tjänster för transaktionsutvärdering i enlighet med artikel 6.1 första meningen lit. f i DSGVO. Om så är fallet kommer ytterligare behandling att utföras i enlighet med det avtal som ingåtts mellan dig och Trusted Shops. Om du ännu inte har registrerat dig för tjänsterna kommer du senare att få möjlighet att göra det för första gången. Ytterligare behandling efter registreringen beror också på avtalsavtalet med Trusted Shops GmbH. Om du inte registrerar dig kommer alla överförda uppgifter att raderas automatiskt av Trusted Shops GmbH och en personlig referens är då inte längre möjlig.

Trusted Shops använder sig av tjänsteleverantörer för hosting, övervakning och loggning. Den rättsliga grunden är artikel 6.1 f i DSGVO för att säkerställa en problemfri drift. Behandlingen kan ske i tredjeländer (USA och Israel). En adekvat dataskyddsnivå säkerställs i USA genom standardiserade dataskyddsklausuler och ytterligare avtalsåtgärder och i Israel genom ett beslut om adekvat skyddsnivå.

9 Sociala medier
9.1 Sociala plugins från Facebook (av Meta), Instagram (av Meta)

Sociala knappar från sociala nätverk används på vår webbplats. Dessa är endast integrerade i sidan som HTML-länkar, så att det inte finns någon förbindelse med respektive leverantörs servrar när du ringer upp vår webbplats. Om du klickar på en av knapparna öppnas webbplatsen för respektive socialt nätverk i ett nytt fönster i din webbläsare där du kan klicka på till exempel gilla- eller dela-knappen.

9.2 Vår närvaro på Facebook (av Meta), Twitter, Instagram (av Meta), Youtube och LinkedIn.

Om du har gett ditt samtycke till respektive operatör av sociala medier i enlighet med artikel 6.1 p. 1 lit. a i DSGVO kommer dina uppgifter automatiskt att samlas in och lagras för marknadsundersökningar och reklam när du besöker våra online-presentationer på de ovannämnda sociala medierna, varifrån användarprofiler skapas med hjälp av pseudonymer. Dessa kan till exempel användas för att placera annonser inom och utanför plattformarna som förmodligen motsvarar dina intressen. Cookies används i allmänhet för detta ändamål. Detaljerad information om respektive sociala medieoperatörs behandling och användning av uppgifter, samt kontaktalternativ och dina rättigheter och inställningsmöjligheter i detta avseende för att skydda din integritet, finns i leverantörernas dataskyddsmeddelanden som länkas nedan. Om du fortfarande behöver hjälp i detta avseende kan du kontakta oss.

Facebook (by Meta) är en tjänst från Meta Platforms Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irland ("Meta Platforms Ireland"). Den information som automatiskt samlas in av Meta Platforms Ireland om din användning av vår online-närvaro på Facebook (av Meta) överförs i allmänhet till en server hos Meta Platforms, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA och lagras där. Europeiska kommissionen har inte fattat något beslut om adekvat skyddsnivå för USA. Vårt samarbete med dem grundar sig på Europeiska kommissionens standardklausuler för dataskydd.  Databehandling i samband med ett besök på en Facebook-fansida (av Meta) baseras på ett avtal mellan gemensamt ansvariga parter i enlighet med artikel 26 i DSGVO. Mer information (information om Insights data) finns här.

Twitter är en tjänst som tillhör Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, D02 AX07, Irland ("Twitter"). Den information som Twitter samlar in automatiskt om din användning av vår online-närvaro på Twitter överförs i allmänhet till en server hos Twitter, Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA och lagras där. Europeiska kommissionen har inte fattat något beslut om adekvat skyddsnivå för USA. Vårt samarbete med dem grundar sig på Europeiska kommissionens standardklausuler för dataskydd. 

Instagram (by Meta) är en tjänst som tillhör Meta Platforms Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irland ("Meta Platforms Ireland").Den information som automatiskt samlas in av Meta Platforms Ireland om din användning av vår online-närvaro på Instagram överförs i allmänhet till en server hos Meta Platforms, Inc, 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA och lagras där. Europeiska kommissionen har inte fattat något beslut om adekvat skyddsnivå för USA. Vårt samarbete med dem grundar sig på Europeiska kommissionens standardklausuler för dataskydd.  Behandling av uppgifter i samband med besök på en Instagram-fansida (av Meta) baseras på ett avtal mellan gemensamt ansvariga parter i enlighet med artikel 26 i DSGVO. Mer information (information om Insights data) finns här.

YouTube är en tjänst från Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland ("Google"). Den information som samlas in automatiskt av Google om din användning av vår online-närvaro på YouTube överförs i allmänhet till en server hos Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA och lagras där. Europeiska kommissionen har inte fattat något beslut om adekvat skyddsnivå för USA. Vårt samarbete med dem grundar sig på Europeiska kommissionens standardklausuler för dataskydd. 

LinkedIn är en tjänst från LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Irland ("LinkedIn"). Den information som automatiskt samlas in av LinkedIn om din användning av vår online-närvaro på LinkedIn skickas vanligtvis till en server hos LinkedIn Corporation, 1000 W. Maude Avenue, Sunnyvale, CA 94085, USA och förvarades där. Europeiska kommissionen har inte fattat något beslut om adekvat skyddsnivå för USA. Vårt samarbete med dem grundar sig på Europeiska kommissionens standardklausuler för dataskydd. 

10. kontaktalternativ och dina rättigheter
10.1 Dina rättigheter

Som registrerad har du följande rättigheter:

I enlighet med artikel 15 i DSGVO har du rätt att begära information om dina personuppgifter som behandlas av oss i den omfattning som anges där;
i enlighet med artikel 16 i DSGVO, rätten att begära rättelse av felaktiga eller ofullständiga personuppgifter som lagrats av oss utan onödigt dröjsmål;
i enlighet med artikel 17 i GDPR, rätten att begära radering av dina personuppgifter som lagrats av oss, såvida inte fortsatt behandling är nödvändig för att utöva rätten till yttrandefrihet.
för utövandet av yttrande- och informationsfriheten;
för att uppfylla en rättslig förpliktelse;
av hänsyn till allmänintresset, eller
att hävda, utöva eller försvara rättsliga anspråk;
i enlighet med artikel 18 i DSGVO, rätten att begära begränsning av behandlingen av dina personuppgifter, i den mån som
du bestrider uppgifternas riktighet;
Behandlingen är olaglig, men du motsätter dig att den raderas;
vi inte längre behöver uppgifterna, men du behöver dem för att hävda, utöva eller försvara rättsliga anspråk, eller
du har motsatt dig behandlingen i enlighet med artikel 21 i DSGVO;
i enlighet med artikel 20 i DSGVO, rätten att få dina personuppgifter som du har lämnat till oss i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format eller att begära att de överförs till en annan personuppgiftsansvarig;
i enlighet med artikel 77 i DSGVO, rätten att klaga till en tillsynsmyndighet. I regel kan du kontakta tillsynsmyndigheten på din vanliga bostadsort eller arbetsplats eller vårt företags huvudkontor för detta ändamål.

--------------------------------

Rätt till invändningar

I den mån vi behandlar personuppgifter enligt ovan för att skydda våra legitima intressen som råder inom ramen för en intresseavvägning kan du invända mot denna behandling med verkan för framtiden. Om behandlingen sker för direktmarknadsföring kan du när som helst utöva denna rättighet på det sätt som beskrivs ovan. Om behandlingen sker för andra ändamål har du endast rätt att göra invändningar av skäl som rör din särskilda situation.

När du har utnyttjat din rätt till invändning kommer vi inte längre att behandla dina personuppgifter för dessa ändamål, såvida vi inte kan påvisa tvingande legitima skäl för behandlingen som väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter, eller om behandlingen tjänar till att hävda, utöva eller försvara rättsliga anspråk.

Detta gäller inte om behandlingen sker för direkt marknadsföring. Då kommer vi inte att behandla dina personuppgifter vidare i detta syfte.

----------------------------------

Rätt till invändningar

I den mån vi behandlar personuppgifter enligt ovan för att skydda våra legitima intressen som råder inom ramen för en intresseavvägning kan du invända mot denna behandling med verkan för framtiden. Om behandlingen sker för direktmarknadsföring kan du när som helst utöva denna rättighet på det sätt som beskrivs ovan. Om behandlingen sker för andra ändamål har du endast rätt att göra invändningar av skäl som rör din särskilda situation.

När du har utnyttjat din rätt till invändning kommer vi inte längre att behandla dina personuppgifter för dessa ändamål, såvida vi inte kan påvisa tvingande legitima skäl för behandlingen som väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter, eller om behandlingen tjänar till att hävda, utöva eller försvara rättsliga anspråk.

Detta gäller inte om behandlingen sker för direkt marknadsföring. Då kommer vi inte att behandla dina personuppgifter vidare i detta syfte.