Återbetalningspolicy

Avbokningspolicy

Rätt till ångerrätt

Du har rätt att häva avtalet inom fjorton dagar utan att ange någon orsak. Ångerfristen är fjorton dagar från den dag då du eller en tredje part som du har utsett och som inte är transportören har tagit eller har tagit varorna i besittning.


För att utöva din ångerrätt måste du informera oss (Rebolet (Deutschland) GmbH ,Werdauer Weg 23, 10821 Berlin, Tyskland, support@rebolet.com, Telefon: +49 (0) 30235951672) genom en tydlig förklaring (t.ex. ett brev per post eller e-post) om ditt beslut att frånträda detta avtal. Du kan använda den bifogade blanketten för återkallelse för detta ändamål, som dock inte är obligatorisk.

För att iaktta ångerfristen räcker det att du skickar meddelandet om utövandet av ångerrätten innan ångerfristen löper ut.

Konsekvenser av återkallelsen

Om du ångrar detta avtal måste vi återbetala alla betalningar som vi har mottagit från dig, inklusive leveranskostnader (med undantag för extra kostnader till följd av att du har valt en annan typ av leverans än den billigaste standardleverans som vi erbjuder), utan dröjsmål och senast inom fjorton dagar från den dag då vi fick meddelande om att du ångrar detta avtal. För denna återbetalning kommer vi att använda samma betalningsmedel som du använde för den ursprungliga transaktionen, såvida inte annat uttryckligen överenskommits med dig; i inget fall kommer du att debiteras för denna återbetalning. Vi kan vägra återbetalning tills vi har fått tillbaka varorna eller tills du har lämnat bevis på att du har returnerat varorna, beroende på vilket som inträffar först.


Du måste returnera eller överlämna varorna till oss utan dröjsmål och i alla fall senast fjorton dagar från den dag då du meddelar oss att du häver detta avtal. Tidsfristen är uppfylld om du skickar varorna innan tidsfristen på fjorton dagar har löpt ut. Du ska stå för de direkta kostnaderna för att returnera varorna. Du behöver bara betala för varornas eventuella värdeförlust om denna värdeförlust beror på hantering av varorna som inte är nödvändig för att kontrollera varornas skick, egenskaper och funktion.

-------------------------------------

Exempel på avbeställningsblankett

(Om du vill säga upp avtalet ska du fylla i och skicka tillbaka denna blankett).

- Till Rebolet (Deutschland) GmbH , Uhlandstraße 167, 10719 Berlin, Tyskland, support@rebolet.com

- Jag/vi (*) återkallar härmed det avtal som jag/vi (*) ingått om köp av följande
varor (*)/tillhandahållande av följande tjänst (*)

- Beställd den (*)/mottagen den (*)

- Konsumentens namn

- Konsumentens/konsumenternas adress

- Konsumentens/konsumenternas underskrift (endast om det rör sig om en pappersversion av meddelandet)

- Datum

(*) Stryk det som inte är tillämpligt.

-------------------------------------

Avvikande avkastningskostnadsregler för Tyskland
Vi står för de direkta kostnaderna för returen av varorna om returen sker inom Tyskland.

Etiketter för returer
Utan att det påverkar dina lagstadgade rättigheter förser vi dig med gratis returetiketter för din retur inom Tyskland. Returetiketten bifogas din försändelse. Vi skickar dig en returlapp via e-post. Du kan lämna in returförsändelsen i en paketbutik hos respektive leverantör i Tyskland.

Avbeställningspolicy skapad med Trusted Shops juridiska textredigerare i samarbete med FÖHLISCH Rechtsanwälte.